Condolencia Aruba

Condolencia i Entiero na Aruba. Obituario pa Condoleer na Aruba

Obituario i Anuncio di Morto pa 23 di July 2016
Maria Prudencia Giel - Kock
Severiano Marciano Dijkhoff
Willem Gijsbert van der Weide
Maritza Valdez Chacon
Mercedes Maria Croes Marquez

Obituario i Anuncio di Morto pa 19 di July 2016
Marecedes Maria Croes Marquez
Sidney D Lourens
Robert Maduro
Jozef Everon
Mabi Angelina Mac Jannet - Gil
Anna Maria Tromp
Angelica Maduro
Robertina Gamarra - Lacle

Obituario i Anuncio di Morto pa 18 di July 2016
Norberto Duarte Cordeiro
Charlton Felix Tromp
Richard Fingal

Obituario i Anuncio di Morto pa 16 di July 2016
Jozef Everon
Salvador Rafael Kelly

Obituario i Anuncio di Morto pa 15 di July 2016
Robertina Gamarra - Lacle
Mabi Angelina Mac Jannet - Gil
Anna Maria Tromp
Lucas Armando Blanco

Obituario i Anuncio di Morto pa 13 di July 2016
Angelica Maduro
Mordis Aldica Hodge - Gibbs
Alcida Thode Wester
Camilio Federico Noor
Salvador Rafael Kelly
Nurys Iris Jimenez
Lucas Armando Blanco

Obituario i Anuncio di Morto pa 11 di July 2016
Camilio Federico Noor
Nilo Herman Chirino
Andres Felis Ferdinando Ras
Epifanio Damasco Ras
Yik Kwong Li
Nurys Jimenez
Alcida Thode Wester

Obituario i Anuncio di Morto pa 06 di July 2016
Epifanio Damasco Ras
Jose Jacob Carrasquero
Yik Kwong Li
Camilio Federico Noor
Jose Guillermo Aquiles Martinez
Jose Mario Boye
Gwendoline Germaine Sneek

Obituario i Anuncio di Morto pa 05 di July 2016
Carmen Anna Regina Maria Statia Schoenmaekers
Hose Jacob Carrasquero
Amelinda Dijkhoff

Obituario i Anuncio di Morto pa 02 di July 2016
Carmen Anna Regina Maria Statia Schoenmaekers
Catalina Ras Maduro
Maria Asuncion Tromp - Dijkhoff
Olga Gregoria Krosendijk - Croes

Obituario i Anuncio di Morto pa 01 di July 2016
Cornelis Reinier Maduro
Petronilia Britten
Mordis Aldica Gibbs

Obituario i Anuncio di Morto pa 29 di June 2016
Cornelis Reinier Maduro
Maria Asuncion Tromp Dijkhoff
Olga Gregoria Krosendijk - Croes
Petronilia Britten
Amelinda Dijkhoff
Catalina Ras Maduro
Rosa Maria Croes
Mordis Aldica Gibbs
Anna B. Wever

Obituario i Anuncio di Morto pa 28 di June 2016
Catalina Ras Maduro
Joseph Clyde Peterson

Obituario i Anuncio di Morto pa 27 di June 2016
Anna B. Wever
Rosa Croes
Michel Oswaldo Croes
Catalina Ras Maduro
Walter de Vet
Johanna Orman - Maduro

Obituario i Anuncio di Morto pa 25 di June 2016
Anna B. Wever
Dean Burth Schuilenburg - Vidal
Maria Antonia Octa
Petronilia H. Jansen Rasmijn
Enrique Flores Geerman

Obituario i Anuncio di Morto pa 24 di June 2016
Joseph Clyde Peterson
Michel Oswald Croes
Rosa Croes
Dean Burth Schuilenburg - Vidal
Elenita Croes - Croes
Marianne P.C.C. Marques - Klijnee

Obituario i Anuncio di Morto pa 23 di June 2016
Maria Yolanda Garcia
Johanna Orman - Maduro
Casper Vredebregt
Maria Helena Kransen Albertsz
Emelina Ras - Kock
Elvie Maria Delamare - Serrant

Obituario i Anuncio di Morto pa 22 di June 2016
Elenita Croes - Croes
Cornelia Virginia Chirino
Marianne P.C.C. Marques - Klijnee
Petronilia H. Jansen Rasmijn

Obituario i Anuncio di Morto pa 21 di June 2016
Petra Christiaans - Werleman
Casper Vredebregt
Maria Yolanda Garcia
Maria Helena Kransen - Albertsz
Isaac Romualdo "Tai" Coffi
Maria Yolanda Garcia

Obituario i Anuncio di Morto pa 18 di June 2016
Herley Bocanegra - Pineros
Franklin Norwin Fernandes Pedra

Obituario i Anuncio di Morto pa 17 di June 2016
Isaac Romualdo Coffi
Marianne P.C.C. Marques - Klijnee
Juanita Emelina Tromp
Elvie Maria Delamare - Serrant
Paulus A.J.M. Ostendorf
Emerenciana Mathilda Rosario Navarro
Cosme Diana Franken Franken
Civilis Jose Wever
Juan de Jesus Krosendijk

Obituario i Anuncio di Morto pa 16 di June 2016
Melinda Maria Cortes Spencer

Obituario i Anuncio di Morto pa 15 di June 2016
Emerenciana Mathilda Rosario Navarro
Juanita Emelina Tromp
Abraham Toribio Otilio Gomez
Dennis Oscar Tearr

Obituario i Anuncio di Morto pa 14 di June 2016
Franklin Norwin Fernandes Pedra
Cosme Diana Franken Franken
Juan de Jesus Krosendijk
Melinda Maria Cortes Spencer
Civilis Jose Wever
Emerenciana Mathilda Rosario Navarro
Abraham Toribio Otilio Gomez
Petronilia H. Jansen Rasmijn

Obituario i Anuncio di Morto pa 13 di June 2016
Petronilia H. Jansen Rasmijn
Melinda M. Cortes Spencer
Cosme Diana Franken
Camilio Thiel
Gregoria Donato - Vrolijk

Obituario i Anuncio di Morto pa 11 di June 2016
Gregoria Donato - Vrolijk
Dennis Oscar Tearr
Camilio Thiel
Telcia Augustin

Obituario i Anuncio di Morto pa 10 di June 2016
Gregoria Donato - Vrolijk
Camilio Thiel
Lourdes Filomena Breinburg - Richardson
Julio Tromp
Telcia Augustin
Thomas Fransisco Brete

Obituario i Anuncio di Morto pa 09 di June 2016
Gregoria Donato - Vrolijk
Thomas Fransisco Brete
Julio Tromp
Telcia Augustin
Esther Judith (Echy) Lejuez Emers
Olinda Maduro - Krozendijk
Julio Croes

Obituario i Anuncio di Morto pa 08 di June 2016
Esther Judith (Echy) Lejuez Emers
Felix Maximiliano Geerman
Jofre Marcus Ridderstaat
Olinda Maduro - Krozendijk
Bertrando Croes
Julio Croes

Obituario i Anuncio di Morto pa 07 di June 2016
Maria Lorencita Petrochi - Lacle
Bertrando Croes
Esther Judith Lejuez Emers
Felix Maximiliano Geerman
Julio Croes
Jofre Marcus Ridderstaat
Olinda Maduro - Krozendijk

Obituario i Anuncio di Morto pa 06 di June 2016
Julio Croes
Jofre Marcus Ridderstaat
Felix Maximiliano Geerman
Bertrando Croes
Aida Maria Croes
Florentina Dirsz

Obituario i Anuncio di Morto pa 04 di June 2016
Florentina Dirsz
Maria Lorencita Petrochi - Lacle
Bertrando Croes
Aida Maria Croes
Olinda Maduro - Krozendijk

Obituario i Anuncio di Morto pa 03 di June 2016
Felix Maximiliano Geerman
Aida Maria Croes
Aurelia Rosita Eleonora - Vrutaal
Olinda Maduro - Krozendijk

Obituario i Anuncio di Morto pa 02 di June 2016
Felix Maximiliano Geerman
Aurelia Rosita Eleonora - Vrutaal
Mario Bertran Geerman
Entony Stenly Dirks
Regina Abigael Schwengle - Gibbs

Obituario i Anuncio di Morto pa 01 di June 2016
Mario Bertran Geerman
Theresita Jacobs Dijkhoff
Regina Abigael Schwengle - Gibbs
Entony Stenly Dirks
Aurelia Rosita Eleonora - Vrutaal
Norma Theresia Bennett

Obituario i Anuncio di Morto pa 31 di May 2016
Theresita Jacobs Dijkhoff
Paula Carrasquero - Heyden
Aurelia Rosita Eleonora - Vrutaal
Norma Theresia Bennett
Cresencia Modesta Bello Werleman

Obituario i Anuncio di Morto pa 30 di May 2016
Theresita Odulia Gomes
Cecilia Wever - Gonzalez
Cresencia Modesta Bello Werleman
Paula Carrasquero - Heyden
Norma Theresia Bennett

Obituario y Anuncio di morto nan mas popular na Aruba

Pa tur Anuncio di Morto - Obituario: noticia@awemainta.com
Pa mas anuncio di morto bishita www.awemainta.com of www.diario.aw